ማዕከናት ዜና ብዝደጋግመኦ ዜና ሓሶት: ዝቕየር ሕብሪ የለን!

ማዕከናት ዜና ብዝደጋግመኦ ዜና ሓሶት: ዝቕየር ሕብሪ የለን!

ብዘርኣይ ሰሎሞን ዓባይ ብሪጣንያ

ወለዲ ክምስሉ እንከለዉ:- “ተዛረበለይ ኣይ ከም ኣፍካን: ግበረለይ ኣይ ከም ኢድካን::” ኢሎም:: መሲልካ እንታይ ኣምጻእካ? እንዲዩ! ኣፍ እንከለና ክንዛረብ: የእዳው እንከለና ክንንቀሳቐስ ካብ ከኣልናስ: ንምንታይ ናብ ተዛረቡልናን ግበሩልናን ንጽበ:: ዝመስለና ካብ ደረት ሕግን ስርዓትን ከይወጻና: ሓሳባትናን መጽናዕትናን ዘይንጽሕፍ ካብ ዝብል መሰረት ኢየ ነዚ ምስላ ኣቕሪበዮ:: ምኽንያቱ:- “ምስ ተወቓዕካ ምንጽርጻር: ዝብኢ ምስ ከደ ሓጹር ምሕጻር:” ፋይዳ ንስለ ዘይብሉ::