ሕቶ ነቲ ጅግና

August 16, 2017 semu 0

ሕቶ ነቲ ጅግና ብመንግስ ኣብርሃም ኣብ ዉሽጠይ ዘይተመለሱ ኣእላፍ ሕቶታት እናወሓዙኒ እዮም። ኣየኖት ብቑዓት ኣየኖት ትርጉም ኣልቦ፡ ኣየኖት ከበድቲ ኣየኖት’ዮምከ ፎኮስቲ፡ ኣየኖት ዚምለሱን ዘይምለሱን ግን […]

ሳክቲዝም፡ መግለጺ ባዶነት ፋይል ወያነ

May 3, 2016 semu 0

ሳክቲዝም፣ መግለጺ ባዶነት ፋይል ወያነ ንቫይረስ ዚካ ስዒቡ ዝመጸን ብወያነ ዝተፈነወ ናይ ሓሶት ሓበሬታ (ሳክቲዝም) ከመይ ረኺብኩሞ? ሳክቲዝም ንሓሳባትን ሕልምን ወያነ ብልክዕ ክትርኽ ዝተማህዘ ጽውጽዋይ […]

ምርብራብ ኣብ ኣንፊ ናጽነት

February 17, 2016 semu 0

ብጥዑምዝጊ ተስፋይ ኣብ 30 ዓመት ድልያ ናጽነት፡ ክንደይ ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ምርብራብ ውግኣት ተኻይዶም እዮም። መብዛሕትኡ ናይ ምርብራብ ውግእ፡ ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽልን ዕረፍቲ ዘይህብን ብምዃኑ፡ ብኡ መጠን፡ ምረቱ ልዕሊ ዓቐን […]

ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ዝተሰንዘረ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ክሲ: ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ: ተረጋጊጹ

February 10, 2016 semu 0

እቲ ብኩዋ (COA): ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምህረት ዝተሰንዘረ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ክሲ: ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ:ምድረ-ባሕሪ ብዘየዳግም ኣረጋጊጹ!!! ብ ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ኩሉኻትኩም ተኸታተልቲ ምድረ […]

መዝገብ ኣባላት ኣትማን ውሻጠ፡ ጸብርን ቀብርን፡ መካይድቲ ኣይኮነን!

February 7, 2016 semu 0

ካብ ጉዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት፡ ተጻባእትና ብቕርበትን ብርሕቀትን ዝውርውሩልና ጠያይትን ቦምባታትን፡ ንዓወት ዘይተዓደልዎ ኮይኖም`ምበር ብናይ ፕሮፓጋንዳ ጽሑፋትን፡ ናይ ዘመና ቴክኖሎጂ ዝሃቦም ምዕባሌታት ተጠቒሞም`ውን፡ ነቲ ክሳብ […]

መን ‘ዩ ክሓንከሎም!?

February 7, 2016 semu 0

መን ‘ዩ ክሓንከሎም!? ንኹሉ ነገር መምዘንን መስፈርን ኣለዎ፣፣ ብዓቢኡ ባህርያት፣ ዓቕሚ ኣተሓሳስባ፣ ሚዛን ኣስተብህሎ ጉዳያትን ትግባረታትን ወዲ ሰብ፣ ከም እኽሊ ክምዘንን ክስፈርን ይኽእል። “ኣበው ንእሽተይ ውራይ ግበር […]